Στόχοι του έργου

Κύριος στόχος

Ο γενικός στόχος του Έργου POLYPHONIA είναι η διατήρηση και ενίσχυση της πολυφωνικής μουσικής των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας, ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής παρέμβασης, και η αποτελεσματική αξιοποίησή της στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Και οι δύο περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικό τοπίο και εξαιρετικά μνημεία που σε συνδυασμό με την πολιτιστική παράδοση μπορούν να δώσουν το έναυσμα για θεματική και εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη σημαντικών αναδυόμενων προορισμών της ενδοχώρας.

 

Άλλοι συγκεκριμένοι στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι των δραστηριοτήτων που προβλέπει το Έργο POLYPHONIA είναι:

  1. Καταγραφή και ταξινόμηση όλων των πολυφωνικών τραγουδιών και παραδόσεων που σχετίζονται με αυτά στην περιοχή παρέμβασης σε σχέση με την ιστορική και πολιτιστική τους σημασία.
  2. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού και του τουρισμού.
  3. Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης.
  4. Βελτίωση της ελκυστικότητας των Περιοχών Παρέμβασης,
  5. Ανάπτυξη μηχανισμών ΤΠΕ και κοινής επωνυμίας POLYPHONIA, για δομημένη υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης.
  6. Κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων & εμπειριών επαγγελματιών και Αρχών/Φορέων (σε σχέση με τη μουσική παράδοση, τη διατήρησή της και τον τουρισμό) σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο.
  7. Καθιέρωση και θεσμοθέτηση εκδηλώσεων ικανών να προσελκύσουν τους λάτρεις της πολυφωνικής μουσικής στην περιοχή.
  8. Υποστήριξη των προσπαθειών διαχείρισης του τοπικού τουρισμού και πολιτισμού παρέχοντας στις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές εργαλεία για τη δημιουργία στρατηγικού οράματος και σχεδίου για την περιοχή τους.

 

Το Έργο επικεντρώνεται στη διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού, εκδηλώνοντας σαφή τουριστικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας το πολιτιστικό αγαθό και την άυλο κληρονομιά της πολυφωνικής μουσικής για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της τουριστικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας, παρατείνοντας τον τουρισμό σεζόν και αξιοποίηση νέων αγορών, απόλυτα και απόλυτα σύμφωνη με το SO2.1.