Το πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/07/2015 με την απόφαση C (2015) 5482. Η δεύτερη τροποποίηση του Προγράμματος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14/02/ 2018 με την απόφαση Γ (2018) 559.

 

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε στο Πρόγραμμα (σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση) ανέρχεται σε 54.076.734,00 €, εκ των οποίων τα 45.965.222,00 € (85%) είναι Στήριξη της Ένωσης και τα 8.111.512,00 € (15%) από Εθνικούς Πόρους. 

Η συνολική στρατηγική του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020» είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των περιφερειακών θεσμών, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές πολιτικές, προκειμένου για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω κοινών παρεμβάσεων.

 

Επιλέξιμη Περιοχή
Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή εκτείνεται από το Ιόνιο Πέλαγος έως τις λίμνες των Πρεσπών. 

Ελλάδα: Οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

Αλβανία: Οι Περιφέρειες Αυλώνας, Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Μπεράτ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://greece-albania.eu