Programi
Programi Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” u miratua nga Komisioni Europian më 30/07/2015 me vendimin C (2015) 5482. Modifikimi i dytë i Programit u miratua nga Komisioni Evropian më 14/02/2018 me vendimin C (2018) 559.

 

Buxheti
Buxheti i përgjithshëm i alokuar për Programin (sipas Modifikimit të 2-të) është 54.076.734,00 €, nga të cilat 45.965.222,00 € (85%) janë Mbështetja e Unionit dhe 8.111.512,00 € (15%) homologu kombëtar. 

Strategjia e përgjithshme e Programit Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” është gjetja e ekuilibrit midis zhvillimit të qëndrueshëm rajonal dhe zgjerimit të bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet popullsisë vendase dhe institucioneve rajonale, në përputhje me politikat e BE-së dhe ato kombëtare, me qëllim për të adresuar sfidat e përbashkëta përmes ndërhyrjeve të përbashkëta.

 

Zonë e pranueshme
Zona ndërkufitare e pranueshme shtrihet nga deti Jon deri në liqenet e Prespës. 

GR: Njësitë Rajonale Grevena, Kastoria, Follorinë, Arta, Thesprotia, Janina, Preveza, Zakynthos, Korfuzi, Kefallinia dhe Lefkada.

AL: Qarqet Vlorë, Gjirokastër, Korçë dhe Berat

Më shumë informacion mund të gjeni këtu: https://greece-albania.eu