Εργαστήρια του Έργου POLYPHONIA

Τα Εργαστήρια του Έργου προγραμματίζονται τους επόμενους μήνες από τον Κύριο Δικαιούχο (LB).

Οι συμμετέχοντες στα Εργαστήρια θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την πολυφωνική μουσική παράδοση. Επιπλέον, θα μάθουν περισσότερα για το Έργο POLYPHONIA, το Πρόγραμμα χρηματοδότησης, τις εκροές, τα αποτελέσματα και τα εργαλεία του Έργου και θα μυηθούν στην αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού προς όφελος του θεματικού τουρισμού.