Punëtoritë POLYPHONIA

Punëtoritë e Projektit janë planifikuar në muajt në vijim nga LB.

Pjesëmarrësit e Workshop-it do të fitojnë njohuri në lidhje me traditën muzikore polifonike. Përveç kësaj, ata do të mësojnë më shumë për Projektin POLYPHONIA, programin e financimit, rezultatet, rezultatet dhe mjetet e tij dhe do të njihen me vlerësimin e aseteve kulturore në dobi të turizmit tematik.