Σύνοψη Έργου POLYPHONIA

Οι περιοχές της Ηπείρου, του Αργυροκάστρου και της Αυλώνας είναι πλούσιες σε πολιτιστική κληρονομιά πολυφωνικής μουσικής. Η γεωγραφική απομόνωση συνέβαλε τα μέγιστα στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο είδος είναι τόσο ευδιάκριτα διαφορετικό από τα υπόλοιπα Βαλκάνια και τις γύρω ευρωπαϊκές χώρες. Πράγματι, οι ομοιότητες μεταξύ των ηπειρωτικών και των νοτιοαλβανικών πολυφωνικών τραγουδιών είναι συντριπτικά μεγαλύτερες από τις διαφορές τους, ενώ η κύρια διάκριση μεταξύ τους είναι απλώς γλωσσική. Παρόμοιες μελωδικές εκφράσεις, που ξετυλίγονται & ακμάζουν μέσα στους αιώνες, ξεπερνώντας τα σύνορα της ιστορίας για να συναντήσουν τις δομές του μύθου, σχηματίζουν ένα συλλογικό, ομοιογενές και αλληλεξαρτώμενο χαρακτηριστικό του διασυνοριακού χώρου, της πολυφωνικής μουσικής.

Τόσο στην Ήπειρο όσο και στη Ν. Αλβανία υπάρχει επιτακτική ανάγκη μελέτης, αντιπαραβολής και διατήρησης αυτής της πλούσιας και αυθεντικής μουσικής κληρονομιάς, από την οποία μπορούν να αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες σε μια σειρά από κλάδους όπως η εθνομουσικολογία, η αισθητική, η ανθρωπολογία και η ιστορία.

Αυτό το πολύ πολιτιστικό αγαθό, το Έργο POLYPHONIA επιδιώκει να διατηρήσει, ως αναπόσπαστο στοιχείο της περιοχής παρέμβασης και επίσης να αξιοποιήσει, μέσω του οργάνου του θεματικού τουρισμού, την αξιοποίηση σημαντικών μη ανεπτυγμένων δυνατοτήτων της ενδοχώρας (παραδοσιακά χωριά κ.λπ.) και τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής. για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών.

Τα κύρια αποτελέσματα του Έργου θα είναι η ανάπτυξη της πολιτιστικής επωνυμίας και της θεματικής διαδρομής POLYPHONIA που θα αξιοποιηθεί για την αποτελεσματική και παραγωγική εκμετάλλευση της πολυφωνικής μουσικής από την άποψη του πολιτιστικού και θεματικού τουρισμού, μέσω της δημιουργίας ενός Μουσείου & Έκθεσης Διασυνοριακής Εικονικής Πραγματικότητας. & Εφαρμογή τουριστών επαυξημένης πραγματικότητας για tablet/smartphones.
Το Έργο POLYPHONIA συνεπάγεται επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά, όπως η ίδρυση δύο Διασυνοριακών Κέντρων για την παροχή τουριστικής πληροφόρησης, μουσικής γνώσης και τη διεξαγωγή εργαστηρίων.

Επιπλέον, το Δίκτυο του Έργου POLYPHONIA θα αντιπροσωπεύει ένα κοινό πεδίο δράσης συνεργαζόμενων φορέων, στους τομείς των πολιτιστικών αξιών και της τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί μια Διασυνοριακή Περιοδεία Πολυφωνικών Συγκροτημάτων ανάμεσα στις δυο χώρες, που θα περιοδεύει σαν καραβάνι και στις δύο πλευρές των συνόρων, δίνοντας ζωή σε μικρά χωριά της υπαίθρου.
Τέλος, για να αποτυπωθεί και να γιορταστεί ευρέως η ουσία της πολυφωνικής μουσικής κληρονομιάς, θα πραγματοποιηθεί από κοινού ένα διήμερο Φεστιβάλ & Συνέδριο στο Αργυρόκαστρο και στο Πωγώνι.

Το Έργο POLYPHONIA θα βασιστεί στην «παρθενία» και την ομορφιά της πολυφωνικής μουσικής της Β. Ηπείρου και της Ν. Αλβανίας, ως σπάνιο και πολύτιμο αγαθό της περιοχής και θα τη διατηρήσει και θα τη λατρέψει απόλυτα για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό τουριστικό προϊόν διασυνοριακής σημασίας.

Το Έργο πραγματεύεται διάφορες διαστάσεις των πολιτικών της ΕΕ, όπως ο πολιτισμός και ο αειφόρος τουρισμός. Όλοι οι Δικαιούχοι του Έργου θα ενισχύσουν τις ικανότητές τους για βιώσιμη χρήση πολιτιστικών πόρων στην διασυνοριακή περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τη διασυνοριακή συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.