Mirësevini në Repartin e Muzikës Polifonike!

Ky është një arkiv dixhital që ka për qëllim ruajtjen dhe promovimin e traditës muzikore polifonike të Epirit dhe Shqipërisë së Jugut. Këtu mund të gjeni tekste historike dhe informuese, regjistrime audio, fotografi, video dhe të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me trashëgiminë muzikore polifonike të zonave dhe fushën e turizmit tematik.

Depo e Muzikës Polifonike është një nga rezultatet kryesore të Projektit POLYPHONIA “Thematic Tourism Development through the Preservation of Polyphonic Music, Unique Element of the Cross-Border Cultural Heritage”, në kontekstin e Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”.

Depo