Takimet teknike të projektit POLYPHONIA

Takimet Teknike të Projektit gjithmonë ndihmojnë në sigurimin e një bashkëpunimi të qetë midis Partnerëve të Projektit dhe gjithashtu ndërmjet ekipeve të punës në detyrat e ndryshme të Projektit. Ato ndihmojnë në rishikimin e rregullt të planit të punës, procedurave që lidhen me komunikimin, kontrollin e cilësisë dhe ecurinë e përgjithshme të Projektit, pikat kryesore dhe rezultatet e tij.

E mërkurë, 10 janar 2018: Takimi Teknik i Projektit. Përfituesit e projektit diskutuan tema të ndryshme, të tilla si Qëllimet e Projektit dhe Rezultatet specifike, ndryshimet ose komentet specifike në nivel partneri, afati kohor i menjëhershëm i projektit dhe më shumë.

E enjte, 5 dhjetor 2019: Takimi Teknik i Projektit. Ndër temat e diskutuara ishin statusi i përgjithshëm i Projektit, Aktivitetet e Zbatuara, Ofertat e Përfunduara, Progresi financiar, Çështjet në pritje.

E martë, 13 korrik 2021: Takimi Teknik i Projektit. Përfituesit diskutuan statusin aktual dhe çështjet e rezultateve të mbetura për zbatimin e Projektit. Pjesëmarrësi bëri një prezantim të shkurtër të ecurisë së aktiviteteve.