Bashkimi Rajonal i Bashkive të Epirit (LB): www.pedepirus.gr

email: tedkioan@otenet.gr

Komuna e Pogonit (BP2): www.pogoni.gr

email: dimospogoniou@pogoni.gr

Prefektura e Gjirokastrës (PB3): N/A

email: prefekturagjirokaster@hotmail.com

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare - Vlorë (PB4): N/A

email: drkkvlore@yahoo.com

Faqja e internetit e programit: www.greece-albania.eu

Faqja e internetit kushtuar Politikës Rajonale të Bashkimit Evropian: https://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm