Rruga e parë kulturore e teatrove antike të Epirit përfshin katër njësi rajonale dhe përfshin pesë site arkeologjike së bashku me tetë ndërtesa të lashta për shfaqje teatrale, muzikore dhe të tjera, siç janë teatrot e Nikopolis, Dodoni, Kassopi (Cassope), dhe Gitana. Ky projekt është gjithashtu i pari në Greqi që është integruar në Kornizën Kombëtare Strategjike të Referencës (NSRF) 2014-2020 (Programi Operacional Rajonal i Epirit), me një buxhet prej 37 milion eurosh. Kjo rrugë kulturore shërben gjithashtu si një pilot për hartimin e rrugëve kulturore në rajone të tjera.

Burim: http://www.diazoma.gr/en/cultural-routes/iperiou-route-en/

  • Version
  • 8 Download
  • 198.40 KB File Size
  • 1 File Count
  • June 9, 2020 Create Date
  • June 9, 2020 Last Updated
  • Download
ΔΙΑΔΡΟΜΗ_ΑΡΧΑΙΩΝ_ΘΕΑΤΡΩΝ_ΗΠΕΙΡΟΥ.png
ΔΙΑΔΡΟΜΗ_ΑΡΧΑΙΩΝ_ΘΕΑΤΡΩΝ_ΗΠΕΙΡΟΥ.png