Mirësevini në Rrugën Tematike të POLYPHONIA!

Kjo është një rrugë dixhitale që gjurmon praninë e muzikës polifonike në të gjithë Epirin dhe Shqipërinë e Jugut. Duke klikuar në pikat e ndryshme të hartës, ju mund të lundroni veten në vendet me rëndësi historike dhe kulturore, ndërsa mësoni për trashëgiminë muzikore polifonike.

Rruga Tematike e POLYPHONIA është një nga rezultatet kryesore të Projektit POLYPHONIA Thematic Tourism Development through the Preservation of Polyphonic Music, Unique Element of the Cross-Border Cultural Heritage”, në kontekstin e Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”.

Rruga Tematike